[:pl]

O Portalu


iLawEnergy to:

  • portal poświęcony zagadnieniom prawnym związanym z obrotem energią elektryczną zarówno na rynku detalicznym jak i hurtowym,
  • wszechstronne i bezpłatne źródło praktycznych informacji,
  • przystępna analiza regulacji prawnych,
  • platforma wymiany wiedzy oraz otwartych dyskusji na tematy związane z sektorem energetycznym.

 

I Law Energy

Na łamach Portalu:

Wyjaśniamy prawne aspekty obrotu energią

Informujemy o nadchodzących zmianach

Analizujemy praktyczne problemy

Komentujemy oraz dokonujemy oceny rozwiązań prawnych

Zapraszamy do lektury oraz dyskusji!

[:en]

About


iLawEnergy is:

  • portal dedicated to legal issues related to energy trading on the retail and wholesale energy market,
  • comprehensive and free source of practical information,
  • comprehensive analysis of legal regulations,
  • knowledge sharing platform and place for open discussion on topics related to the Energy Sector.
I Law Energy

On the Portal:

We explain legal aspects of energy trading
We inform you about upcoming regulations
We analyze the practical problems
We comment on and estimate legal solutions

We look forward to your comments and invite you to discussion!

[:]