MIFID II – ZAKRES ZASTOSOWANIA

Zbliżający się termin rozpoczęcia stosowania dyrektywy MIFID II (3 stycznia 2018 r.) skłania wiele podmiotów do refleksji na temat tego czy oraz ewentualnie w jakim zakresie regulacja ta będzie miała wpływ na prowadzoną przez nie działalność. Poniżej przedstawiono...

czytaj dalej

SPRZEDAŻ REZERWOWA – GENEZA

Regulacja tzw. sprzedaży rezerwowej energii została wprowadzona do Ustawy Prawo energetyczne w 2007 r. Artykuł 5 ust. 2a. pkt 1 lit. b) Ustawy Prawo energetyczne, dotyczący sprzedawcy rezerwowego i regulujący przesłanki uruchomienia rezerwy (tj. w razie zaprzestania...

czytaj dalej