INSTRUMENT FINANSOWY WEDŁUG MIFID II

Wejście w życie w dniu 3 stycznia 2018 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynku instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II) wymusi szereg zmian w funkcjonowaniu...

czytaj dalej

Konkurs ,,Prawo z energią”

Już tylko 5 dni pozostało do zakończenia I etapu Konkursu ,,Prawo z energią”. Termin  nadsyłania prac konkursowych upływa w poniedziałek - 30 stycznia 2017r. W Gali Finałowej połączonej z Ogólnopolską Konferencją Prawa Energetycznego weźmie udział 5 uczestników,...

czytaj dalej

SPRZEDAŻ REZERWOWA ENERGII

Ustawa Prawo energetyczne (dalej PE) nie definiuje pojęcia sprzedawcy rezerwowego czy też sprzedaży rezerwowej energii choć pojęcia te trwale i powszechnie występują w obrocie. Sprzedawca rezerwowy to funkcjonujący na rynku energii podmiot (przedsiębiorstwo obrotu...

czytaj dalej