[:pl]

Poniższe zestawienie zawiera porównanie definicji instrumentu finansowego na gruncie dyrektywy MIFID i MIFID II wraz z praktycznymi przykładami kontraktów w odniesieniu m.in. do tzw. towarowych instrumentów pochodnych. Kolejne pola odnoszą się do numeracji zawartej w sekcji C Załącznika I do wskazanych wyżej dyrektyw.

[:]