REGULACJE UE A HURTOWY RYNEK ENERGII

REGULACJE UE A HURTOWY RYNEK ENERGII

Wzrastająca liczba regulacji prawnych dotyczących hurtowego rynku energii elektrycznej, gazu oraz uprawień do emisji CO2skutkuje koniecznością odnalezienie się przez jego uczestników w gąszczu coraz bardziej zawiłego otoczenia regulacyjnego.  Mimo że kolejne unijne...
Finał Konkursu ,,Prawo z energią” 2017

Finał Konkursu ,,Prawo z energią” 2017

19 kwietnia 2017 r. w Poznaniu odbyła się Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego ,,Prawo z Energią”. Pięciu finalistów przedstawiło prezentację dotyczącą wcześniej przygotowanej pracy konkursowej. Po wygłoszonym wykładzie jury miało okazję do...