[:pl]

Już tylko 5 dni pozostało do zakończenia I etapu Konkursu ,,Prawo z energią”. Termin  nadsyłania prac konkursowych upływa w poniedziałek – 30 stycznia 2017r. W Gali Finałowej połączonej z Ogólnopolską Konferencją Prawa Energetycznego weźmie udział 5 uczestników, których prace zostaną najwyżej ocenione.

Termin:19.04.2017 r. (Konferencja i Gala Finałowa Konkursu)

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ogólnopolski Konkurs Prawa Energetycznego jest projektem skierowanym do studentów i absolwentów do 26. roku życia.

Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat prawa energetycznego w Polsce. Głównym zagadnieniem prac konkursowych jest prawo energetyczne. Prace mogą zawierać konieczne wyjaśnienia kwestii technicznych. Specyfiką konkursu jest jednak problematyka prawna. Od uczestników oczekujemy sporządzenia esejów, prezentujących temat w ciekawy sposób oraz kreatywności, przejawiającej się m.in. w zawarciu elementu badawczego pracy, postawieniu tezy naukowej, odważnej interpretacji przepisów. Uczestnicy mogą powoływać się na zapadłe orzeczenia sądów polskich i europejskich, dane statystyczne, jak również samodzielnie przeprowadzone badania. Uczestnicy powinni też mieć wiedzę ogólną na temat prawa energetycznego i energetyki. 5 najlepszych uczestników zostanie zaproszonych na Galę Finałową, będą oni mieli za zadanie wygłosić referaty na temat stworzonych wcześniej esejów oraz wziąć udział w quizie wiedzy z prawa energetycznego. Odpowiedzi uczestników oceniane są przez członków Rady Naukowej.

Tegoroczna edycja konkursu poprzedzona będzie odbywającą się w ten sam dzień Ogólnopolską Konferencją Prawa Energetycznego. Na konferencję zaproszeni zostali polscy prelegenci, zatem konferencja odbywać się będzie w języku polskimKonferencja będzie podzielona na trzy panele, z czego ostatni będzie godzinnym panelem studenckim, który jako część IV Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego określany jest jako Konferencja Laureatów. Udział brać w nim będą finaliści Konkursu.

Członkami Rady Naukowej konkursu są mi.in: Przewodniczący – prof. Krystian Ziemski (UAM) oraz dr Piotr Lissoń (UAM).

Partnerem Głównym wydarzenia została Kancelaria CMS Polska.

Poprzednie projekty: w roku 2011 zorganizowana została Międzynarodowa Konferencja Prawa Energetycznego, w kolejnych dwóch latach odbyły się konferencje ogólnopolskie – „Rynek energetyczny w nowej perspektywie” oraz „Infrastruktura i ochrona Środowiska w sektorze energetycznym”. W kwietniu roku 2016 podobnie jak i w poprzednich latach zorganizowana została konferencja ogólnopolska, której temat brzmiał „Regulacje prawne w zakresie odnawialnych źródeł energii w Polsce i w Niemczech”. W latach 2014-2015 w miejsce konferencji organizowane były I oraz II Ogólnopolski Konkurs Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”. Konkurs ten odbył sie również w kwietniu roku 2016, tym razem w połączeniu ze wspomnianą wcześniej konferencją. Czwarta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią” jest realizowana także i w tym roku w połączeniu z konferencją.

Regulamin, opis konkursu  i więcej informacji znajdziecie na stronie: 
http://prawozenergia.elsa.org.pl/

 [:]